Długozima, A. 2016

‘Czy istnieje model europejskiego cmentarza? Czyli o to˙zsamo´sci w projektowaniu zało˙ze ´n sepulchralnych’ in M.Kłopotowski & D.Gawryluk (eds) To˙zsamo´s´c krajobrazu. O terenach zieleni we współczesnym mie´scie, Bialystok University of Technology: Bialystok, Poland, 152–162.

Events

The Cemetery Research Group runs two events a year: in May and in November. Follow the links and send in an abstract