Dalgren, C. & Hermanson, J. 2006

‘“Här ska min aska vila”. Nya plaster och riter för gravsättning ava ska på andra plaster än begravningsplats’, in C. Dalgren & J. Hermansson (eds) Studies in Sociology of Religion 6, Lund: Lunds universitet.

Events

The Cemetery Research Group runs two events a year: in May and in November. Follow the links and send in an abstract