Halajová, D. 2009

‘Význam vegetačných prvkov v historickom vývoji pohrebnych miest v Európe a na Slovensku’, Zivot. Prostr., 43:5, 261-264.

Events

The Cemetery Research Group runs two events a year: in May and in November. Follow the links and send in an abstract